Tlumočníci

tlumočník znakového jazyka                        

Vzdělání v oblasti tlumočení pro neslyšící:

  • 1994 – 1998 (výuka znakového jazyka na Pedf UK)
  • 1995 (150 hodin výuky u pana Václava Ptáčka),
  • 1998 (státní zkouška ze ZJ na Pedf UK)
  • 1999 (průkaz 3. kategorie u OTZJ)
  • 1998 – 2003 (vzdělávání u OTZJ a ČSTZJ)
  • od 2005 (vzdělávání u ČKTZJ a INPSV)
  • 2011 průkaz soudního tlumočníka,
  • 2013 certifikát CVP (ČKTZJ)
  • od 2013 dodnes - vzdělávání u organizací poskytujících akreditované vzdělávání

Tlumočníci - Mgr. Radka Filipová Pechová

tlumočník znakového jazyka - praktikant

Vzdělání v oblasti tlumočení pro neslyšící:
od 2014 - vzdělávání u INPSV