Otázky a odpovědi

1/Kdo tlumočnickou službu hradí?

Tlumočnická služba je neslyšícímu klientovi poskytována zdarma. Službu hradí poskytovatel, který získává prostředky prostřednictvím vícezdrojového financování.

 

2/Kdo si může tlumočnickou službu objednat?

Tlumočníka si může objednat neslyšící klient či slyšící účastník (lékař, úředník, rodinný příslušník apod.).

 

3/ Kolik je v Českých Budějovicích neslyšících?

Českobudějovické organizace neslyšících evidují asi 100 neslyšících členů. Na Českobudějovicku ale žijí i neslyšící, kteří se v organizacích nesdružují. Střep eviduje cca 70 jihočeských neslyšících, kteří pravidelně využívají tlumočnickou službu.

 

4/ Ve kterých městech je tlumočení poskytováno?

Tlumočnická služba je poskytována na území celého Jihočeského kraje. Neslyšící nehradí ani tlumočné, ani cestovné.

 

5/ Kde je neslyšícím klientům nejčastěji tlumočeno?

Každé druhé tlumočení probíhá u lékaře, což tvoří 50% všech proběhlých tlumočení. V roce 2014 proběhlo 47% tlumočení u lékaře, 13% na úřadě, 8% ve škole, 6% v bance, 6% překlady dopisů, 4% tlumočení telefonních hovorů, 4% v obchodě, 3% v zaměstnání, 1% obřady a 8% ostatní tlumočení.