Historie

Střep byl založen v roce 1999, a to jako jeden z prvních neziskových subjektů věnujících se výhradně tlumočení. Organizace několikrát změnila adresu (Kanovnická, nám. Př. Otakara II., Dukelská), vždy se však nacházela v blízkosti českobudějovického centra. Od roku 2005 se sídlo nachází v českobudějovické ulici U Černé věže 71/4.

Prvních deset let byla neslyšícím poskytována pouze ambulantní služba. Terénní tlumočení bylo tlumočníkovi propláceno různými poskytovateli (Okresním úřadem, Pečovatelskou službou, Statutárním městem České Budějovice, CZTN). Od roku 2009 Střep poskytuje i terénní formu tlumočnické služby. Služba je financována vícezdrojově.

V současné době je Střep jediným registrovaným poskytovatelem terénní formy tlumočnické služby v Jihočeském kraji. Služba je poskytována dle § 56, zákona o sociálních službách č. 108/2006 a je bezplatná. Cílem služby je zprostředkovat komunikaci neslyšícímu klientovi se slyšící společností, umožnit tím kontakt se společenským prostředím a napomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Hluchota jako handicap je vnímána jako neměnná tíživá životní situace neslyšícího klienta. S ohledem na aktuální kapacitu služby je klientovi poskytnuto jakékoli osobní tlumočení. Dle vyhodnocení naléhavosti objednávaného tlumočení může dojít po dohodě k časovým posunům.