Aktuality

SOS

POTŘEBUJETE ZÁCHRANNOU SLUŽBU, POLICII ČI HASIČE?

Pište SMS  na  tísňovou  linku pro neslyšící -  SMS  603 111 158

(uveďte vaše jméno, co se stalo, na jaké adrese)